Добре дошли в сайта на Бургаска Морска Асоциация!

Бургаска Морска Асоциация (БМА) е учредена през 1995 г. със седалище в град Бургас. Тя е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел в частна полза.
прочети повече »

Проведе се годишното Общо събрание на БМА

Ср., 16/05/2012 - 12:42

На 25.04.2012 г., в Културен център "Морско казино" се състоя годишно отчетно Общо събрание на Бургаска Морска Асоциация, при предварително обявения в Държавен вестник Дневен ред. Събранието взе с единодушие следните решения:

- ОС прие отчетния доклад на Управителния съвет за дейността на БМА през 2011 г.

- ОС прие годишния финансов отчет на БМА за 2011 г.

- ОС освободи от отговорност членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет за дейността им през 2011 г.

Покана за Общо събрание на БМА - 25.04.2012 г.

Пон., 26/03/2012 - 08:59

Управителният съвет на Бургаска Морска Асоциация, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 25.04.2012 г. от 17.00 ч. в Културен център „Морско казино” – гр. Бургас, Приморски парк, при следния дневен ред:
1. Приемане на нови членове;
2. Отчет на Управителния съвет за дейността за 2011 г.;
3. Финансов отчет за 2011 г.;
4. Определяне размера на членския внос за 2012 г.;

Проект на НАРЕДБА № 6 за компетентност на морските лица в Република България

Вт., 26/01/2012 - 17:44

НА ВНИМАНИЕТО НА

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БМА

 

Информираме Ви, че на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е публикуван за обществено обсъждане Проект на нова Наредба №6. Ето част от мотивите на работната група, които са препечатани от сайта на МТИТС:

Морската и речната индустрии - едни от основните национални икономически приоритети на Р.България

Пон., 05/12/2011 - 13:49

На 4-5 ноември 2011 г. в гр. Русе се проведе Втори национален форум, посветен на състоянието и проблемите на морската и речната индустрии у нас. Организатори на срещата бяха Българска Морска Камара и Българска Дунавска Камара, с подкрепата и участието на БМА, БАКБА, БАМК, НТС - Варна, БНАКК, Морски клъстър - България и Фондация "Морски съдби".

Black Sea Maritime and Ports Conference

Ср., 12/10/2011 - 15:06

Състоя се годишното отчетно Общо събрание на БМА

Пет., 08/04/2011 - 14:08

Покана за Общо събрание на БМА - 30.03.2011 г.

Пон., 28/02/2011 - 11:37

На вниманието на

членовете на БМА

 

Създадена е работна група към Консултативния съвет по воден транспорт

Вт., 08/02/2011 - 11:09

Със заповед № РД-08-44 от 28 януари 2011 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, към Консултативния съвет по въпросите на водния транспорт е назначена Работна група със задача: в срок до 31 март 2011 г. да се извърши сравнителен анализ на предимствата и слабите места на българските пристанища и чужди пристанища с оглед оценка на тяхната конкурентноспособност.

Съгласно решение на Управителния съвет на БМА, Асоциацията се представлява в работната група от члена на УС к.д.п. Жорж Дерелиев.

Национален форум за морската и речна индустрия - 04 ноември 2010 г., Варна

Ср., 08/12/2010 - 10:21

На 04 ноември 2010 г. във Варна се проведе национален форум под надслов „Морската и речната индустрия – един от основните национални икономически приоритети на България”. Инициатори бяха: Българска асоциация на морските капитани, Фондация „Морски съдби” и Клуб на корабните механици, като форумът бе подкрепен от множество морски неправителствени организации от Варна, Бургас, Русе и София, както и от академичната общност. Тяхни представители (в това число и на БМА) бяха включени в организационния комитет.