Добре дошли в сайта на Бургаска Морска Асоциация!

Бургаска Морска Асоциация (БМА) е учредена през 1995 г. със седалище в град Бургас. Тя е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел в частна полза.
прочети повече »

Покана за Общо събрание на БМА - 26.03.2014 г.

Ср., 26/02/2014 - 11:01

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ   НА
БУРГАСКА  МОРСКА  АСОЦИАЦИЯ

 

Уважаеми Дами и Господа,

Решения на Общото отчетно-изборно събрание на БМА от 15.05.2013 г.

Вт., 30/05/2013 - 11:21

Покана за Общо събрание на БМА - 15.05.2013 г.

Вт., 16/04/2013 - 11:07

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ   НА
БУРГАСКА  МОРСКА  АСОЦИАЦИЯ

Резултати от дарителската кампания в помощ на православен храм "Свети Николай" в кв. Меден рудник, Бургас

Ср., 09/01/2013 - 10:21

На 27.12.2012 г. приключи дарителската кампания за набиране на финасови средства в помощ доизграждането на православен храм "Свети Николай" в бургаския квартал "Меден рудник", чийто инициатор бе Бургаска Морска Асоциация. Събрани бяха 4300.00 лв., които съгласно решение на Общото събрание на БМА, на 28.12.2012 г. преведохме по сметката на Църковното настоятелство на храма.

На благородната инициатива откликнаха следните лица:

Бургаска Морска Асоциация

Фондация "България 94" - София

Петър Апостолов Апостолов

Обществено обсъждане в Бургас на ЗИД на ЗМПВВППРБ

Вт., 11/12/2012 - 14:38

ВАЖНО! Стартираме кампания за набиране на средства за доизграждането на храм „Свети Николай Мирликийски Чудотворец” в ж.к. Меден рудник

Вт., 22/11/2012 - 14:51

П Р И З И В

Към членовете на Бургаска Морска Асоциация,
Морската общност и гражданите на Бургас

Уважаеми колеги и съграждани,

Решения на Общото събрание на БМА от 20.11.2012 г.

Вт., 22/11/2012 - 14:42

На 20.11.2012 г., в Заседателната зала на „Пристанище Бургас” ЕАД, се състоя извънредно Общо събрание на членовете на Бургаска Морска Асоциация. То протече при следния предварително обявен дневен ред:

1. Приемане на нови членове.
2. Разглеждане на предложение за участие на БМА в учредяването на Морски туристически клъстер „Синият път” в Бургас
3. Определяне на представител на БМА в учредителното събрание
4. Разни.
По точка 1 от дневния ред бяха приети следните нови членове на БМА:

Морската и речната индустрии - едни от основните национални икономически приоритети на Р.България

Вт., 06/11/2012 - 12:04

Покана за Общо събрание на БМА - 20.11.2012 г.

Пон., 22/10/2012 - 09:32

НА  ВНИМАНИЕТО  НА

ЧЛЕНОВЕТЕ НА  Б М А

 

Управителният съвет на Бургаска Морска Асоциация, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 20.11.2012 г. от 17.00 ч. в залата на Пристанище Бургас - гр. Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” №1, при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове;

2. Разглеждане на предложение за участие на БМА в учредяването на Морски туристически клъстер „Синият път” в Бургас;

Програма на БМА за отбелязване на 20 май - Европейски ден на морето

Ср., 16/05/2012 - 13:22

 БУРГАСКА МОРСКА АСОЦИАЦИЯ  И  ОБЩИНА БУРГАС

ПО СЛУЧАЙ 20 МАЙ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА МОРЕТО

ВИ КАНЯТ НА