Добре дошли в сайта на Бургаска Морска Асоциация!

Бургаска Морска Асоциация (БМА) е учредена през 1995 г. със седалище в град Бургас. Тя е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел в частна полза.
прочети повече »

Покана за Общо събрание - 16.09.2020 г.

Пет., 07/08/2020 - 10:22

Изх. № 20-218/ 07.08.2020 г.

ДО  ЧЛЕНОВЕТЕ   НА

БУРГАСКА  МОРСКА  АСОЦИАЦИЯ

 

Уважаеми Дами и Господа,

Управителният съвет на Бургаска Морска Асоциация, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12 от Устава на БМА, свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 16.09.2020 г. от 17.00 ч. в Залата на Пристанище Бургас – гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” №1, при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове;

Покана за Общо събрание - 10.04.2019 г.

Ср., 06/03/2019 - 10:05

ДО                                                                                                 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Пет., 14/12/2018 - 10:40

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Покана за Общо събрание - 10 октомври 2018 г.

Пет., 07/09/2018 - 12:11

ИЗХ. № 18-208/ 07.09.2018                                         

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ   НА

БУРГАСКА  МОРСКА  АСОЦИАЦИЯ

 

Уважаеми Дами и Господа,

Решения на Общото събрание от 25.04.2018 г.

Ср., 02/05/2018 - 10:18

На 25 април 2018 г. БМА проведе годишно Общо отчетно-изборно събрание. С единодушие бяха приети: Отчета на УС за дейността през 2017 г., Финансовия отчет за 2017 г., както и План за дейността на Асоциацията през 2018 г. и Бюджет за 2018 г.

Покана за годишно Общо отчетно-изборно събрание - 25 април 2018 г.

Пет., 23/03/2018 - 13:21

                                                                     

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ   НА   Б М А

 

Уважаеми Дами и Господа,

БМА за трета поредна година пряк член на БТПП

Вт., 22/02/2018 - 12:19

 

За трета поредна година БМА е член на Българската търговско-промишлена палата.

През януари получихме Сертификата на сдружението за пряко членство в БТПП за 2018 г.

 

 

31 октомври - Международен ден на Черно море

Вт., 31/10/2017 - 12:48

31 октомври е обявен за Ден на Черно море. На този ден през 1996 г. в Истанбул министрите на околната среда на България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна подписват Стратегически план за действие за възстановяване и опазване на Черно море. Планът съдържа 59 мерки, насочени към ограничаване на замърсяването, по-ефективно управление на биоразнообразието и реализацията на екологични проекти в Черноморския регион.

Учебен център - НСБС организира курс "Митническо представителство"

Вт., 26/10/2017 - 09:10

На вниманието на всички

заинтересовани членове на БМА

 

Учебният център към Националното сдружение на българските спедитори  /НСБС/ организира 

Курс за придобиване на професионална квалификация по

"МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО"

Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

част от професия "Спедитор-логистик" 

„Пристанище Бургас“ ЕАД ще бъде представено като крузина дестинация на страниците на „CruiseTimes“

Вт., 10/08/2017 - 09:52

Авторитетното издание „CruiseTimes“ прояви интерес към Бургас като круизна дестинация. Медията изпрати специален кореспондент, който на място да се запознае с условията при обслужване на пасажерите в пристанище Бургас и възможностите на региона като туристическа дестинация. Представянето на Бургас в специализираното издание /е-сайт и списание/ за круизна индустрия е резултат от постигната договореност между „Пристанище Бургас” ЕАД и главния редактор на медията Франсис Генън (Frances Gannon).