Структура

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ:

Върховен орган на БМА е общото събрание / ОС /.
Управителен орган на БМА е управителния съвет / УС /.
Контролен съвет / КС /.
Постоянните и временните комисии, които Управителния съвет определя според нуждите на своята дейност.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Инж. Пламен Русев - Председател
К.д.п. инж. Петър Апостолов
Инж. Аргир Бояджиев
Димитър Кимрянов
К.д.п. инж. Жорж Дерелиев
Инж. Панайот Жечков
Кристина Стаева – Василева
К.д.п. инж. Станимир Николов                                                                                                 Кап. инж. ик. Венелин Тодоров, МБА, МПА

КОНРОЛЕН СЪВЕТ

Василий Скрипка – Председател
Жечка Мавродиева
Хари Шахинян