Палмали Г.Х.В.А. АД - клон България, гр. Бургас

Емилия Тенева - Управител

гр. Бургас 8000, пл. "Тройката" 1, Дом на НХК, стая 38

тел.: 056/80 11 86; факс: 056/812 800